Kanon A-Å

A                                                                                                                        
• Michael & Johanne Elisabeth Agerskov: Hilsen til Danmark (1959)
• Ulla Albeck: Dansk Stilistik (1963)
• Benny Andersen: Puderne (1965)
• Hans Christian Andersen: H.C. Andersens Eventyr, I-VII (1963-1990 (1835-72))
• Vita Andersen: Tryghedsnarkomaner (1977)
 
B                                                                                                                        
• Herman Bang: Sommerglæder (1902)
• Christian Blangstrup (red.): Salmonsens Konversationsleksikon, 2. udg., I-XXVI. (1915-30)
• Niels Bohr: Atomteori og Naturbeskrivelse (1929)
• Georg Brandes: Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur, I-VI (1872-90)
• Kirsten Bundgaard: Eventyret om to smaa Prinsesser og deres Fædreland. Besættelsen i Danmark fortalt for de Smaa (1945)
 
C                                                                                                                        
• Ditte Cederstrand: Hvor har du hjemme - proletar? (1976)
• Inger Christensen: Alfabet (1981)
• H.P. Clausen & Søren Mørch (red.): Danmarks historie, I-XI (1978-92)
• Peter Nicolai Clausen: Et lidet Lysglimt fra Aandens Rige, et lidet Spejl over Menneskelivet (1905)
• Sophus Claussen: Pilefløjter (1899)
 
D                                                                                                                        
• Ernesto Dalgas: Dommedagsbog (1903)
• Leif Davidsen: Den serbiske dansker (1996)
• Tove Ditlevsen: Man gjorde et barn fortræd (1941)
• Holger Drachmann: Digte (1872)
• Frederik Dreier: Fremtidens Folkeopdragelse. Foreløbige Antydninger af en Socialist (1848)
 
E                                                                                                                        
• Niels Egebak: Tekst og økonomi (1976)
• Niels Egmont Christensen: On the Nature of Meanings. A Philosophical Analysis (1961)
• Friederich Christian Eilschov: Philosophiske Breve over adskillige nyttige og vigtige Ting (1748)
• Gunner Engberg: Hylden blomstrer. En Bog om Hjemmet (1919)
• Johannes Ewald: Levnet og Meeninger (1774-78)
 
F                                                                                                                        
• Christian Falster: Dend Uforsvarlige Recommendation (1722)
• David Favrholdt: Æstetik og filosofi (2000)
• Christen Christenssøn Ferring: Gyldne Tancke-Ring/ Indeholdendis Aandelige oc gudelige Tancker/ som et huert Guds Barn udi sin Bestilling bruge kand. Trøste-Skole/ eller Samtale/ imellem Gud oc et bedrøfuet Menniske/ som beklager sin Elendighed/ oc bekommer et glædeligt Giensuar. En Aandelig Guldkiæde/ aff den hellige Skrifft/ udi 14 Led tilhobe lenck.t (1641)
• Johan Andreas Neergaard Fibiger: Af Dybsens Nød. Kong Davids syv Pønitense-Salmer. En Fastebog (1917)
• Mathilde Fibiger: Hvad er Emancipation? (1851)
 
G                                                                                                                        
• Ole Grünbaum: Emigrér (1968)
• Nikolaj Frederik Severin Grundtvig: Sangværk, I-V (1837-1881)
• Niels Pedersen Grunnet: Hvad er en Lutheraner? Eller hvorfor kalder du dig luthersk? (1888)
• Jørgen Gry: Den virkelige Kristentro med sin Ægtheds-Sikring ved den af Jesus fremlagte Prøvesten, der altid under enhver Forfalskning skjelner fuldkommen sikkert og klart mellem ægte og uægte Kristentro (1913)
• Jens Christian Grøndahl: Hjertelyd (1999)
 
H                                                                                                                        
• Jens Martin Alfred Hansen: Løgneren (1950)
• Piet Hein: Man skal gaa paa Jorden (1944)
• Poul Henningsen: Kulturkritik, I-IV (1973)
• Louis Hjelmslev: Omkring sprogteoriens grundlæggelse (1943)
• Ludvig Holberg: Dannemarks og Norges Beskrivelse (1729)
 
I                                                                                                                        
• Berhard Severin Ingemann: Nye Eventyr og Fortællinger (1847)
• Ludvig Ingerslev: Vandringsmandens Breve til Johannes (1915)
• Jean Jacques Ipsen: Bogen om Socialdemokratiet (1929)
• Ole Carl Ipsen: Den antikristelige Tid og Menighedens Bevarelse, ved den hellige Skrift belyst (1888)
• Herbert Iversen: To Essays om vor Erkendelse (1918)
 
J                                                                                                                        
• Jens Peter Jacobsen, Mogens og andre Noveller (1882)
• Johannes Vilhelm Jensen: Kogens Fald (1900-1901)
• Kirstine Marie Jensen: Frøken Jensens Kogebog med Syltebog (1901)
• Jesper Peter Jespersen: Stavsystemet (1951)
• Jørgen Jørgensen: Tænkt og Talt - Fem Foredrag om aktuelle Stridsspørgsmaal (1934)
 
K                                                                                                                        
• Hans Vilhelm Kaalund: Samlede Digte (1898)
• Søren Kierkegaard: Om Begrebet Ironi (1841)
• Hans Kirk: Fiskerne (1928)
• Søren Krarup: Selvbesindelse (1976)
• Tom Kristensen: Fribytterdrømme (1920)
 
L                                                                                                                        
• Thøger Larsen: Slægternes Træ (1914)
• Anne Linnet: Glimt. Blandede billeder & sange (1983)
• Axel Linvald, Mouritz Mackeprang & Aage Friis (red.): Det Danske Folks Historie, I-VIII (1927-1929)
• Hans Lützhöft: Nogle Ord til Formaning og Opbyggelse (1893)
• Knud Ejler Løgstrup: Kunst og Erkendelse (1976)
 
M                                                                                                                        
• Carl Madsen: Fortids møre mure (1973)
• H.I.F.C. Mathiesen, H.P. Mollerup & C. Aschenfeldt Hansen: Hjemlandstoner. En Samfundssangbog for Guds Folk i Danmark (1895)
• Ludvig Meyer: Fremmedordbog, 8. udg. (1924)
• Ib Michael: Vaniliepigen (1991)
• Kaj Munk: Ordet (1932)
 
N                                                                                                                        
• Martin Andersen Nexø: Ditte Menneskebarn (1917-1921)
• Harald Nielsen: De Danskes Vej! (1937)
• Lean Nielsen: Egne digte (1973)
• Gunnar Nyborg-Jensen (red.): De små synger. En samling af nye og gamle sange og sanglege til brug i børnehaver og skolens første klasser (1948)
• Lise Nørgaard: Kun en pige (1982)
 
O                                                                                                                        
• Adam Oehlenschläger: Digte 1803 (1802)
• G.A. Olsen: Tvangfri Hefter om gennemført Kristendom (1911)
• Ole Olsen: Speedway er mit liv (1973)
• Ib Ostenfeld: Et umuligt Menneskes Dagbog (1946)
• Estrid Ott: Nisseriget (1917)
 
P                                                                                                                        
• Peder Palladius: Visitatsbog (1541)
• Jens Paludan-Müller: Guds Rige og Evangelisk Tro (1891)
• Leif Panduro: Rend mig i traditionerne (1958)
• Peter N. Petersen: Uldjyder og velfærdsmænd – en digtsamling i jysk dialekt (1963)
• Henrik Pontoppidan: Lykke-Per (1898-1904)
 
Q                                                                                                                        
• Quartus Paries: Etatsraadinde Bruun – Nogle Timer tilbragte i en Familiekreds (1853)
• Charles Querkeby: Hovmesteren (1847)
• Flemming Quist Møller: Cykelmyggen Egon (1967)
• Georg Quppersimaan: Taamani guutimik nalusuugama (Tunuamiut ilaata ajoqersorneqanngikkallaramik angakkumut ilinniarsimasup inuunerminik oqaluasaava) (1972)
• Lars Qvortrup: Kedsomhedens tidsalder (1991)
 
R                                                                                                                        
• Rasmus Rask: Udvalgte Afhandlinger, I-III (1932-35)
• Bjarne Reuter: Når snerlen blomstrer (1983)
• Klaus Rifbjerg: Den kroniske uskyld (1958)
• Aage Roussell (red.): Danske Slotte og Herregårde, I-XVI, 2. udg. (1963-67)
• Valdemar Rørdam: Udvalgte Digte (1918)
 
S                                                                                                                        
• Saxo Grammaticus: Gesta Danorum (omkr. 1200)
• Hans Scherfig: Frydenholm (1962)
• Tage Skou-Hansen: De nøgne træer (1957)
• Joh. Steenstrup, Kr. Erslev, A. Heise, V. Mollerup, J.A. Fridericia, E. Holm & A.D. Jørgensen: Danmarks Riges Historie, I-VII (1898-1907)
• Nicolavs Steno: Foreløbig Meddelelse til en Afhandling om Faste Legemer, der findes Naturlig Indlejrede i andre faste Legemer (1669)
 
T                                                                                                                        
• Lotte Tarp: Det sku' nødig hedde sig (1997)
• Søren Ulrik Thomsen: Hjemfalden (1991)
• Jørgen Thorgaard: Familien (1978)
• Vilhelm Topsøe: Nutidsbilleder (1878)
• Dea Trier Mørch: Den indre by (1980)
 
U                                                                                                                        
• Nils Ufer: Pressens pris. Om elendigheden i det journalistiske miljø (1972)
• Leonora Christina Ulfeldt: Jammers Minde (1869)
• Per Ulrich: Dø om så det gælder (1992)
• Torben Ulrich: Jazz, bold & buddhisme (2003)
• Arne Ungermann: Pusti som hverken var fugl eller fisk (1956)
 
V                                                                                                                        
• Sigurd Vedde: Om Rethaveri og andre Selvhævdelser (1942)
• H.C. Vedsted: Klit-Per. Nutidsfortælling fra Harboøre. (Trods–Tvivl–Tro) (1916)
• Peter Vejrup: Plovmandssange (1922)
• Bent Vinn Nielsen: Rejsens mål (1995)
• Morten Vodder: Sandheder (1940)
 
W                                                                                                                        
• Gustav Wied: Dansemus (1905)
• Claudius Wilkens: Poesien – en Fremstilling af Poetikken paa psykologisk Grundlag (1893)
• Christian Winther: Hjortens Flugt (1855)
• Ole Wivel: Skabelsen – et digt om Guds elskværdighed (1981)
• Jacob Worm: Delicate Damers Naturlige Contrafait (1672)
 
X                                                                                                                        
• X r.: Nogle Bemærkninger om Hr. Professor Dorph som Theaterdirekteur (1857)
• X, en Danmarks Søn: Veirpropheten eller Anviisning til forud at kjende Sommerens Beskaffenhed i Henseende til Væde og Tørke (1839)
• X.A.: Tanker om forskjellige Væbningssystemer (1851)
• Xam: Sonnetter og andre Digte (1915)
• Xox: Skizzer (1863)
 
Y                                                                                                                        
• Christian Yde Frostholm: Virvaret – en slags orkester (1986)
• B. Yggersen: Grabberne væk fra Byggeren (1980)
• C. Ylrech: Københavns Mysterier eller Prinsessen fra Grønnegade (1913)
• Xerxes Ypperstedt: Den foragtede Kærlighed (1935)
• St. Yrke: Forløsning – fødsel med eller mod naturen (1982)
 
Z                                                                                                                        
• Bobby Zachariae: Den tænkende krop (2000)
• Vilhelmine Zahle: Vildsomme veje (1890)
• Ditleff von Zeppelin: Franskmanden (1912)
• Dagmar von der Lyhe Zernichow: Flagrende Eroter (1912)
• B. Zætter: Knald eller fald (1985)
 
Æ                                                                                                                        
• C.A. Ægidius: Mænd – En Spejderbog, Læsning for dansk Ungdom (1915)
• Jens Peter Ægidius: Mytologi og folkehøjskole (1978)
• Andreas Æreboe: Forslag til mine Medborgere om en Havns Anlæggelse ved Helsingøer (1804)
• Rasmus Æreboe: Notarius Publicus Rasmus Æreboes Autobiografi (1685-1744) (1889)
• H.J. Æskemose: En Reisebeskrivelse (1854)
 
Ø                                                                                                                        
• Jess Ørnsbo: Myter (1964)
• Hans Christian Ørsted: Aanden i Naturen (1850)
• Poul Ørum: De uforsonlige (1975)
• Bente Østrup Madsen: Konflikt (1977)
• Frederik Louis Jensen Østrup: Et psykologisk Bidrag til en Lære om Selvopdragelse (1897)
 
Å                                                                                                                        
• Jeppe Aakjær: Arbejdets Glæde. En Fortælling om Bønder (1914)
• Erik Aalbæk Jensen: Enkebal (1998)
• Jane Aamund: Klinkevals (Bearbejdet af Christina Bjerre og Ulla Kock Gregersen) (2002)
• Emil Aarestrup: Digte 1838 (1838)
• Hans Peter Aastrup: Vejen gennem Verden sig underlig snor! (1914)


Op ↑