Links

Online texter
Arkiv for Dansk Litteratur
Dansk Nationallitterært Arkiv
Projekt Runeberg

Biblioteker
bibliotek.dk
Det Kongelige Bibliotek

Litteratur
Center for Børnelitteratur
The Danish Literature Centre
Dansk Sprognævn
Det danske sprog- og litteraturselskab
Litteratursiden.dk
Nielsen Litteratur Information

Andre
Denmark.dk: Danmarks officielle hjemmeside
Kulturministeriet