Ditte Cederstrand: Hvor har du hjemme – proletar? (1976)
 
"Da Peter kommer hjem finder han Lotte opløst i gråd over Rote Fahne's sørgenummer. Allerede i minen fik han det at vide.
Hvad der er sket er grufuldt. Og hvordan skal kampen gå videre?
– I årevis har de spærret dem inde, dem som skulle lede og lære os. Hvor længe har de overho'det været fri? Lotte kaster sig igen ind over det voksdugsklædte bord, hamrer på avisen: Sølle toenhalv måned…
Peter skubber sig tavs ned på bænken ved siden af hende, lægger beroligende hånden på hendes skulder. – Ja, det er umenneskeligt. Frygteligt osse, at blodhundende skal have lov at gå uantastet om, mens dé var fredløse. Men Lotte, lad os tænke på hva' de nåede at få udrettet, få sagt os. Artiklerne igår, Lotte. Det talte vi jo netop om. Nu er de som blevet testamenteret til os, ikke? Maner os til ikke at give op. Men kæmpe som de, uforfærdede og stærke.
– Men Peter, hun kaster sig imod ham. – jeg er jo ikke stærk. Svag, svage det er det, vi er. De var stærke, de var hele, men vi… Ja, hvad magter vi – uden førere, uden ledelse? De andre, de myrder jo bare.
Peter nikker tungt. – Slå ihjel, ja, det er deres metode, udløse massakrer, skyde ind i ubevæbnede masser, købe mordere. Det er den gamle orden, militærdiktaturets ånd, den ikke bare hersker endnu, men næres af blod og sult og nød, af begær og dumhed. Men den skal bringes til at høre op. Den skal! Han siger det jo i avisen, Liebknecht: Trods alt! Trods deres myrderier, trods tortur. Ja, netop derfor skal vi blive ved. Og slår de osse os og tusindvis af vores brødre og søstre ihjel, revolutionen lever dog videre, Lotte. Den vil leve, fordi folket lever. Masserne kan de ikke udrydde. Du tvivler ikke med ét, Lotte?
– Nej, nej, selvfølgelig ikke. Lotte bider tænderne sammen. Men … det er altid de bedste. Og det er jo ikke alene dem, Peter. Alle de gode mennesker, alle de levende varme kroppe, de ærlige øjne, kærligheden der lyser i blikket – smadret i jorden. Hun gyser og kommer til at ryste. – Og volden, Peter, de sår dens onde sæd blandt os.
Peters ophidselse og smerten over hendes ord presser ham til et havlt uforståeligt: Det skal osse bli' hævnet. Hævnet, du!"

Ditte Cederstrand: Hvor har du hjemme – proletar?
Vintens Forlag, 1976.
(p. 176)
Inger Christensen: Alfabet (1981)
 
"livet, luften vi indånder findes en lethed i alt, en lighed i alt, en ligning, et åbent bevægeligt udsagn i alt, og mens træ efter træ bruser op i den tidlige sommer, en lidenskab, lidenskab i alt, som fandtes der til luftens leg med den faldende manna en enkel principtegning, enkel som når lykken har masser af mad og ulykken ingen, enkel som når længslen har masser af veje og lidelsen ingen, enkel som den hellige lotus er enkel fordi den kan spises, en tegning så enkel som når latteren tegner dit ansigt i luft."

Inger Christensen: Alfabet.
Gyldendal, 1981.
(p. 30)
H.P. Clausen & Søren Mørch (red.): Danmarks historie (1978-92)
 
"Den 30. oktober 1864 blev fredstraktaten underskrevet i Wien. Det vigtigste stod i artikel III: "H.M. Kongen af Danmark afgiver Afkald paa alle Rettigheder til Hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg til Fordel for Deres Maj. Kongen af Preusen og Kejseren af Østrig og forpligter sig til at anerkende de Bestemmelser, som de nævnte Majestæter vil træffe angaaende disse Hertugdømmer". Til gengæld for enklaverne fik Danmark otte sogne syd for Kolding og nogle områder ved Ribe. I øvrigt blev Kongeåen grænsen.
Tabet omfattede 18.600 km2 med en befolkning på en lille millionm heraf nærved 400.000 i hertugdømmet Slesvig. Af slesvigerne havde ca. 170.000 dansk som omgangssprog og ca. 30.000 var tosprogede.
Til afståelsen krævedes rigsrådets godkendelse. Debatten var præget af sorg, nogle indlæg af desperation. Modstanderne af en godkendelse, bl.a. Monrad, ville fortsætte kampen. "Jeg frygter for, at det vil være umuligt for dette lille Land, der bliver tilbage, at bevare sin politiske Selvstændighed", sagde han. Hall og Lehmann talte om en tung fremtid, men ikke en håbløs fremtid. De var begge inde på mulighederne for en genforening med de danske i Nordslesvig inden for en overskuelig tid. Lehmann ville give sin stemme til fredstraktaten "i det Haab, at den inden for lang Tid vil undergaa saadanne Modificationer, at det er muligt, at det er tænkeligt, at der herefter kan være Fred og Venskab mellem Dansk og Tydsk.""

H.P. Clausen & Søren Mørch (red.): Danmarks historie, I-XI.
Gyldendal, 1978-92.
(Bd. V, pp. 303-304)
Peter Nicolai Clausen: Et lidet Lysglimt fra Aandens Rige, et lidet Spejl over Menneskelivet (1905)
 
"Dersom Kærlighed ene boede her i Verden, da behøvede man ikke Penge, og dersom det Onde ene boede her i Verden, da behøvedes der heller ingen Penge. I de Verdener, hvor Ondt og Godt bor hver for sig, er der heller ikke brug for Penge, men da Ondt og Godt allerede ved Verdens første Dannelse kom sammen, var Penge en nødvendighed for at Menneskene kunde blive evigt salige eller evigt forbandede. Det var nødvendigt, at Guld og Sølv blevet dannet i Jordens Skød sm styrende Lodder paa Vægtskaalen imellem Mennesker."

Peter Nicolai Clausen: Et lidet Lysglimt fra Aandens Rige, et lidet Spejl over Menneskelivet.
Udgiverens Forlag, 1905.
(pp. 41-42)
Sophus Claussen: Pilefløjter (1899)
 
"Udenlands, paa et fremmed Sprog,
blev jeg spurgt om Navn og Stand,
hvorfra jeg kom, hvorhen jeg drog –
"Danmark kalder vi selv vort Land."
 
"Hav-indlullet ligger mit Land,
fladet i Øer og tunget i Næs.
Hvor Bølgerne dør i det hvide Sand,
begynder det frodige, grønne Græs.
 
"For Græsset skygger den svajende Bøg;
thi sprængt er Egenes graa Tyrani.
Ind over korntunge Bakkestrøg
bor en Nation, som er glad og fri.
 
"Det solblaa Hav, som gør Kysten vaad,
har blødet Racen, som bor derpaa,
gjort os milde til Latter og Graad –
alle Kvindernes Øjne er blaa.
 
"En Sommerdags Bølger, der sagtelig slaa,
saaledes er Øjnene ganske blaa.
Ved Maj bliver Løvet grønt over Land,
saa paa Grønt og Blaat har vi bedst Forstand.
 
"Bor vi end fjærnt i det taagede Nord,
vi kaldes det frieste Folk paa Jord;
i den mørke Muld, bag den skarpe Plov,
gaar Bønder, som værger om Ret og Lov."

Sophus Claussen: 'Pilefløjter' i Sophus Claussens Lyrik, bd. II.
Gyldendal, 1982.
('Udenlands', bd. II, p. 11)
B ← Forrige side Op ↑ Næste side → D